KUHN CSOPORT

Adatvédelmi Szabályzat
 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti a személyes adatoknak a KUHN S.A. és kapcsolt vállalatai (együttesen vagy - adott esetben - egyenként KUHN CSOPORT) által végzett gyűjtését és további kezelését, amennyiben azokra más adatvédelmi szabályzatok nem vonatkoznak vagy azok a körülményekből nyilvánvalóak vagy azokról az alkalmazandó jog rendelkezik. A személyes adat kifejezés magában foglal egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó minden információt.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat I. fejezete a személyes adatoknak a KUHN CSOPORT által általánosságban történő kezelését ismerteti. A II. fejezet a speciális alkalmazásokra vonatkozó konkrét rendelkezéseket tartalmazza.


I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

II.ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A KUHN CSOPORT minden weboldalához (ideértve az online boltokat és a speciális ajánlatokat kínáló mini-site-okat), minden közösségi médiában való jelenlétéhez, multimédia portáljához, chatbotjához (beszélgető robotjához) és minden applikációjához (együttesen: a WEBOLDAL) tartozik egy adatkezelő a KUHN CSOPORTON belül a személyes adatoknak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) (vagy az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hasonló rendelkezéseknek) megfelelően történő gyűjtése tekintetében. Amennyiben a WEBOLDAL (az impresszumnak, a használati feltételeknek stb. megfelelően) vagy az alábbi II. fejezet másképp nem rendelkezik, a KUHN S.A. az adatkezelő.
A megfelelő kapcsolt vállalat az adatkezelő abban az esetben, ha a kommunikáció a WEBOLDALON kívüli egyéb kommunikációs eszközökön keresztül (e-mailen, levélben, telefonon, személyesen, stb.) történik és nem tartozik egy olyan tevékenység keretébe, amelyre a KUHN S.A. egy adott adatkezelőt bízott meg a jelen Adatvédelmi Szabályzat keretében vagy más módon.
Amennyiben a KUHN CSOPORT egyik vállalata vagy kapcsolt vállalata személyes adatokat közöl a KUHN CSOPORT egy másik vállalatával vagy kapcsolt vállalatával az átvevő vállalat vagy kapcsolt vállalat bizonyos céljai érdekében, az ilyen vállalat vagy kapcsolt vállalat a GDPR 4. cikkének (7) bekezdése szerinti adatkezelő.
A KUHN CSOPORTNÁL történő adatkezelésre vonatkozó minden vizsgálat, igény vagy aggály az alábbi, az egyes országokhoz tartozó kapcsolattartóknak címezhető:
 
ORSZÁG VÁLLALAT KAPCSOLATTARTÁSI CÍM
Franciaország Kuhn SA dataprotectionksa@kuhn.com
Franciaország Contifonte SA dataprotectionksa@kuhn.com
Németország Kuhn Maschinen-Vertrieb GmbH data_protection_officer_kde@kuhn.com
Nagy-Britannia Kuhn Farm Machinery (UK) Ltd. dataprotectionkuk@kuhn.com
Spanyolország Kuhn Ibérica SA dataprotectionkes@kuhn.com
Olaszország Kuhn Italia Srl. dataprotectionkit@kuhn.com
Lengyelország Kuhn Maszyny Rolnicze Sp.z.o.o. dataprotectionkpl@kuhn.com
Hollandia Kuhn-Geldrop B.V. dataprotectionknl@kuhn.com
Más országok Kuhn SA dataprotectionksa@kuhn.com


A KUHN CSOPORT vállalatainak és kapcsolt vállalatainak az EU-n vagy EGT-n kívül található képviselője (a GDPR 27. cikke) a KUHN SA.

 

III.SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A KUHN CSOPORT
 • a WEBOLDALAIRA a KUHN CSOPORTNÁL regisztrált felhasználóinak;
 • a KUHN CSOPORT termékeit és szolgáltatásait megvásárló és átvevő/azokból hasznot húzó személyek és jogi személyek;
 • a KUHN CSOPORT termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő potenciális vagy tényleges felek;
 • a KUHN CSOPORT hírlevelei, e-mail levelezései címzettjeinek;
 • a KUHN CSOPORT által lefolytatott kutatási kampányok és véleményfelmérések résztvevőinek;
 • a KUHN CSOPORT által szervezett tanfolyamok, szemináriumok és egyéb képzések résztvevőinek; valamint
 • a KUHN CSOPORT üzleteiben és egyéb telephelyein nyújtott WIFI-szolgáltatás felhasználóinak
(együttesen: az ÜGYFELEK) személyes adatait gyűjti és kezeli.
Az ÜGYFELEK személyes adatainak gyűjtése általában közvetlenül történik a WEBOLDAL használata során, a boltokban vagy a KUHN CSOPORT ill. a KUHN CSOPORT kiskereskedőinek eseményein vagy az e-mailen, telefonon vagy más módon történő közvetlen kommunikáció során. Ugyanakkor a személyes adatok közvetve is gyűjthetők, különösen harmadik személyek forrásaiból (külső forrásokból) (pl. közösségi médiában, címbrókerektől) származó kiegészítő információk további megszerzésén keresztül.
A KUHN CSOPORT különösen az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli:
 • Személyekre vonatkozó adatok, ideértve többek között a vezeték- és utónevet, a leánykori nevet, a beosztást, a címet, lakhelyet, telefonszámot, e-mail címet, a GPS helyadatokat, a fax-számot, születési időt, nemet, családi állapotot, rokonokat, képeket, a gazdálkodás típusát, stb.;
 • Megrendelésekre és vásárlásokra vonatkozó adatok, ideértve többek között a fizetési információkat, a hitelkártya-adatokat és egyéb fizetési adatokat, a számlázási és szállítási címet, a megrendelt és megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat, a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kérdőívekkel, panaszokkal és nézeteltérésekkel vagy a megkötött szerződésekkel, például szavatossági igényekkel, felmondásokkal és vitákkal kapcsolatos információkat, a KUHN CSOPORT által feketelistára tett ÜGYFELEKRE vonatkozó információkat, stb.;
 • A termékek és szolgáltatások marketingjével kapcsolatos adatok, ideértve többek között a hírlevélre való feliratkozásokra és az azokról való leiratkozásokra, az átvett dokumentumokra, az eseményekre való meghívásokra és az azokon való részvételre, valamint a speciális tevékenységekre, képzésekre, demonstrációkra, helyszíni vizsgálatokra, személyes preferenciákra és érdeklődésekre, stb. vonatkozó információkat;
 • A WEBOLDAL használatára vonatkozó adatok, ideértve többek között az IP címet és egyéb azonosítási adatokat (pl. a közösségi médiában használt felhasználói nevet, az okostelefonok vagy számítógépek MAC-címét, a sütiket), a WEBOLDALON történt látogatások napját és időpontját, a meglátogatott oldalakat és azok tartalmát, a hivatkozó weboldalakat, stb.
 • Kommunikációra vonatkozó adatok, például a KUHN CSOPORTTAL folytatott levelezés és kommunikáció, a preferált kommunikációs eszközök (ideértve a kommunikációs nyilvántartásokat) stb.;
 • Ügyfélprogrammal kapcsolatban gyűjtött adatok, például a tagok száma, a hozzáférési kódok (ideértve a jelszavakat), a preferált nyelv, az ajándékutalványok száma, a tagság dátuma és időtartama, az ügyfél vagy egy potenciális harmadik személy fizetési információi, az ajándék címzettjére vonatkozó információk, a WEBOLDALRA történt látogatások száma, a vásárlási előzmények, a megszerzett termékek stb. (ezenkívül a jelen szabályzat szempontjából ügyfélprogramnak minősül a WEBOLDAL összes fiókja, tevékenysége és eseménye, amelyre az ÜGYFÉLNEK saját személyes adataival kell regisztrálnia, és így szerződést kötnie a KUHN CSOPORT megfelelő vállalataival);
(együttesen: az ÜGYFÉLADATOK).
Ezenkívül a KUHN CSOPORT az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli:
 • A WEBOLDAL azon felhasználóinak adatai, akik nem közvetlenül regisztrálnak a KUHN CSOPORTNÁL (LÁTOGATÓK), de amelyek személyes adatoknak minősülnek például a közösségi média esetében (LÁTOGATÓI ADATOK), ennek megfelelően a jelen szabályzat rendelkezései akkor is érvényesek az ÜGYFÉLTŐL a WEBOLDAL használatával kapcsolatban gyűjtött adatokra, ha valamely LÁTOGATÓ azonosítása nem lehetséges a KUHN CSOPORT számára;
 • A KUHN CSOPORT kereskedőinek, beszállítóinak és további üzleti partnereinek alkalmazottaira és kapcsolattartóira vonatkozó információk (a továbbiakban a természetes személyek: PARTNEREK, adataik pedig: PARTNERADATOK), például különösen a kapcsolattartási adatok, az azok funkcióira vonatkozó információk, az ezekkel a személyekkel fenntartott korábbi kapcsolatra vonatkozó információk, az üzleti tranzakciókra, kérésekre, ajánlatokra, tenderekre, feltételekre és szerződésekre vonatkozó információk, az adott személyek szakmai vagy egyéb érdeklődéseire vonatkozó információk.
Üzleti kapcsolataik keretében az ÜGYFELEK kötelesek a szerződéses kapcsolat kialakításához és lebonyolításához, valamint a kapcsolódó szerződéses vagy a törvényben előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ÜGYFÉLADATOKAT rendelkezésre bocsátani. A fenti adatok nélkül a KUHN CSOPORT általánosságban nem lesz képes a szerződést az adott ÜGYFÉLLEL megkötni vagy teljesíteni. Ez hasonlóképpen érvényes a PARTNEREKRE és a PARTNERADATOKRA is. Mivel a WEBOLDALHOZ való hozzáférés naplózásra kerül, mindig naplózásra kerülnek a kapcsolati adatok (például az IP cím); ez automatikusan történik a használat során és nem deaktiválható az egyes LÁTOGATÓKNÁL, PARTNEREKNÉL vagy ÜGYFELEKNÉL.


IV.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az alkalmazandó jog értelmében a KUHN CSOPORT az alábbi célokból kezelhet ÜGYFÉLADATOKAT, különösen, de nem kizárólagosan:
 • A kínált szolgáltatásokkal, szerződéskötésekkel (különösen vásárlásokkal), szerződésteljesítésekkel (különösen adásvételi szerződésekkel és az ügyfélprogramokban és - eseményekben való részvételre vonatkozó szerződésekkel), az ügyfélkapcsolatok fenntartásával és fejlesztésével, a kommunikációval, az ügyfélszolgálattal és -támogatással (ideértve a pénzügyi támogatást), a promóciókkal, hirdetésekkel és marketinggel (ideértve a hírleveleket és a promóciós anyagok postázását) kapcsolatban;
 • A WEBOLDAL felhasználóinak és azoknak az egyéb eseményeknek a kezelése, amelyekben az ÜGYFELEK részt vesznek, a WEBOLDAL üzemeltetése és bővítése (ideértve az olyan funkciók nyújtását, amelyekhez azonosítókra vagy egyéb személyes adatokra van szükség), valamint további IT rendszerek, azonosságellenőrzések;
 • Minőségellenőrzés, piackutatás, termékek és szolgáltatások fejlesztése, statisztikák, költségvetések, nyilvántartások, a KUHN CSOPORT ÜGYFELEIRŐL, tranzakcióiról és tevékenységeiről, ajánlatairól és egyéb kereskedelmi vonatkozásairól szóló gazdálkodási információk és egyéb jelentések a vállalatai, ajánlatai és tevékenységei kezelése és fejlesztése, projektmenedzsment céljából;
 • az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek védelme és a KUHN CSOPORT adatainak, titkainak és eszközeinek, valamint a KUHN CSOPORTRA bízott adatok védelme, a KUHN CSOPORT rendszerei és üzlethelyiségei biztonságának védelme;
 • a jogi és hatósági előírások, valamint a KUHN CSOPORT belső szabályainak betartása, a törvényes jogok és igények érvényesítése és kiaknázása, a jogi igényekkel szembeni védelem, peres ügyek, panaszok, a visszaélésszerű magatartás elleni fellépés, jogi vizsgálatokban és eljárásokban való részvétel, valamint állami hatóságok érdeklődéseinek megválaszolása;
 • üzleti részlegek, vállalatok vagy vállalatok részeinek megvásárlása vagy megszerzése és egyéb vállalati tranzakciók, valamint az azokkal kapcsolatos ÜGYFÉLADATOK átadása; továbbá
 • egyéb célokból, amennyiben valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez adatkezelésre van szükség és ez az adatkezelés a körülmények alapján nyilvánvaló volt vagy az adatgyűjtés időpontjában közlésre került.
(együttesen: az ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA).
A KUHN CSOPORT az ÜGYFÉLADATOKAT az ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJÁRA az alábbi jogalapok alapján használja fel:
 • szerződések teljesítése;
 • a KUHN CSOPORT jogi kötelezettségeinek teljesítése;
   
 • az ÜGYFELEK hozzájárulása (amennyiben az adatkezelés egy speciális kérdésén alapul és bármikor visszavonható, különösen azon hírlevelek átvétele, amelyekre az ügyfél regisztrált); és/vagy
 • a KUHN CSOPORT jogos érdekei, ideértve többek között az alábbiakat:
  • termékek és szolgáltatások vétele, eladása és szállítása olyan személyekkel kapcsolatban is, akik nem közvetlen szerződéses partnerek (pl. ajándékot elfogadó személyek);
  • hirdetési és marketing tevékenységek folytatása;
  • hatékony és eredményes ügyféltámogatás, az ÜGYFELEKKEL a szerződések kezelésén kívüli kapcsolattartás és egyéb kommunikáció;
  • az ügyfelek magatartásának, tevékenységeinek, aggályainak és igényeinek megértése, piaci tanulmányok;
 • a meglévő termékek és szolgáltatások hatékony és eredményes tökéletesítése, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztése;
 • az ügyfelek, alkalmazottak és egyéb személyek védelme és a KUHN CSOPORT adatainak, titkainak és eszközeinek, valamint a KUHN CSOPORTRA bízott adatok védelme, a KUHN CSOPORT rendszerei és üzlethelyiségei biztonságának hatékony és eredményes védelme;
 • üzleti tevékenységek fenntartása és biztonságos, hatékony és eredményes szervezése, ideértve a WEBOLDAL és más IT rendszerek biztonságos, hatékony és eredményes üzemeltetését és sikeres továbbfejlesztését;
 • észszerű vállalatirányítás és -fejlesztés;
 • üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek sikeres eladása és megszerzése, valamint egyéb vállalati tranzakciók;
 • a jogi és hatósági előírások, valamint a KUHN CSOPORT belső szabályainak betartása;
 • a csalásokkal, szabálysértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos aggályok, valamint a szabálysértésekkel és egyéb helytelen magatartásokkal kapcsolatos vizsgálatok, a KUHN CSOPORTTAL szemben támasztott igények és indított keresetek kezelése, jogi eljárásokban és az állami hatóságokkal való együttműködés, valamint együttműködés jogi eljárások indítása, lefolytatása és az azokban biztosított védelem során.
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a KUHN CSOPORT LÁTOGATÓI ADATOKAT kezelhet a WEBOLDAL fenntartása és fejlesztése céljából (ideértve az olyan funkciók nyújtását, melyekhez azonosítókra vagy egyéb személyes adatokra van szükség), a WEBOLDAL használatára vonatkozó statisztikai elemzéshez, valamint a visszaélésszerű magatartás elleni fellépés, jogi vizsgálatok vagy eljárások, valamint állami hatóságok érdeklődéseinek megválaszolása céljából. A LÁTOGATÓI ADATOKAT a fenti ÜGYFÉLADATOKNÁL megadott elveknek megfelelően kell kezelni.
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a KUHN CSOPORT PARTNERADATOKAT kezelhet szerződéseknek és egyéb üzleti kapcsolatoknak a való megkötése és teljesítése, promóciók, hirdetések és marketing, kommunikáció, eseményekre való meghívás és a PARTNEREK számára szervezett promóciókban való részvétel, közös tevékenységek szervezése, a jogi és hatósági előírások, valamint a KUHN CSOPORT belső szabályainak betartása, a törvényes jogok és igények érvényesítése és kiaknázása, visszaélésszerű magatartás elleni fellépés, az állami hatóságok érdeklődéseinek megválaszolása céljából, üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatok részeinek eladása vagy megszerzése és egyéb vállalati tranzakciók céljából, továbbá az azokkal kapcsolatos PARTNERADATOK továbbítása céljából. A PARTNERADATOKAT a fenti ÜGYFÉLADATOKNÁL megadott elveknek megfelelően kell kezelni.
Az adatkezelés minden célja a teljes KUHN CSOPORTRA, azaz nemcsak a KUHN CSOPORT azon vállalatára vagy kapcsolt vállalatára érvényes, amely először gyűjtötte a személyes adatokat. Az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK és PARTNEREK személyes adatainak gyűjtése a KUHN CSOPORT összes vállalata céljára történik.


V.ADATOK KÖZLÉSE ÉS ADATOK TOVÁBBÍTÁSA KÜLFÖLDRE

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a KUHN CSOPORT az alábbi kategóriákba tartozó azon harmadik személyekkel közölhetnek ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT, akik a KUHN CSOPORT nevében vagy a saját céljaikra a fent jelzett céloknak megfelelően kezelnek SZEMÉLYES ADATOKAT:
 • szolgáltatók (a KUHN CSOPORTON belüli és külső szolgáltatók), ideértve az adatfeldolgozókat;
 • kereskedők, beszállítók és egyéb üzleti partnerek;
 • a KUHN CSOPORT ügyfelei;
 • helyi, országos és külföldi hatóságok;
 • média;
 • biztosítók;
 • a nagyközönség, ideértve a weboldalak és a KUHN CSOPORT közösségi médiumainak látogatóit, a KUHN CSOPORT telephelyeinek látogatóit; az olyan kiállítások látogatóit, ahol a KUHN CSOPORT jelen van;
 • ipari szervezetek, szövetségek, szervezetek és egyéb bizottságok;
 • versenytársak;
 • a KUHN CSOPORT üzleti egységeit, vállalatait vagy egyéb részeit megszerző vagy azok megszerzésében érdekelt felek;
 • potenciális vagy tényleges jogi eljárásokban részt vevő egyéb felek;
 • a KUHN CSOPORT vállalatai;
 • a Bucher Industries Group vállalatai
(ideértve a HARMADIK SZEMÉLYEKET is).
A KUHN CSOPORT a KUHN CSOPORTON belül, valamint harmadik személyeknek és a világ minden országába továbbíthat ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT, ideértve különösen a KUHN CSOPORT minden olyan vállalatát, melyben a KUHN CSOPORTOT vállalatok, kapcsolt vállalatok vagy egyéb irodák és képviselők képviselik, valamint olyan országokba továbbíthat ilyen adatokat, amelyekben a KUHN CSOPORT szolgáltatói kezelik annak adatait. Amennyiben az adatok olyan országokba kerülnek továbbításra, amelyek nem biztosítanak megfelelő védelmet, a KUHN CSOPORT köteles megfelelő szerződéses garanciák alkalmazásával, különösen az EU modellfeltételek, kötelező vállalati szabályok alapján gondoskodni az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK vagy PARTNEREK által közölt adatok megfelelő védelméről, vagy a továbbítást hozzájáruláshoz, szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, jogi igények meghatározásához, gyakorlásához vagy érvényesítéséhez, elsőbbséget élvező közérdekekhez köti vagy azért közöl adatokat, hogy megvédje a fenti személyek integritását. Az ÜGYFÉL, LÁTOGATÓ vagy PARTNER megkaphatja a szerződéses garanciák másolatát az adott adatkezelőtől vagy értesítést kap az adatkezelőtől, hol szerezheti be ezek másolatait. A KUHN CSOPORT fenntartja a jogot arra, hogy ezeket a másolatokat adatvédelmi vagy titoktartási okokból átdolgozza.


VI.ADATOK TÁROLÁSA

A KUHN CSOPORT a szerződésekkel kapcsolatos ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT általában addig őrzi meg, amíg a szerződéses kapcsolat fennáll vagy azok érdekesek a számára (különösen igények, bizonyos jogi vagy egyéb előírások betartására vonatkozó dokumentációk igazolása céljából, működési okokból), illetve (szerződés, jogszabály vagy más rendelkezések miatt) köteles megőrizni azokat. Ettől eltérő jogi kötelezettségeket fenn lehet tartani, különösen a névtelenítés vagy álnevesítés tekintetében.


VII.SÜTIK, GOOGLE ANALYTICS ÉS KÖZÖSSÉGI SEGÉDPROGRAMOK (SOCIAL PLUG-INS)

A KUHN CSOPORT sütiket használ a WEBOLDALÁN. A sütik alkalmazása olyan széles körben elterjedt technika, mely azonosítást rendel egy WEBOLDAL felhasználójának böngészőjéhez, melyet a felhasználó elment és kérésre bemutat. Egyrészről a KUHN CSOPORT munkamenet sütiket használ, melyek automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a WEBOLDALT, és amelyekkel a szerver stabil kapcsolatot létesíthet a felhasználóhoz (például azért, hogy a bevásárlókosár tartalma ne vesszen el) a weboldalon való böngészés ideje alatt. Másrészről állandó sütiket használ, amelyek csak a WEBOLDALANKÉNT meghatározott időszak után törlődnek. Az állandó sütik lehetővé teszik bizonyos (pl. nyelvi) beállítások több munkamenetre történő elmentését vagy lehetővé teszik az automatikus bejelentkezést. A felhasználó az állandó sütik alkalmazásához azzal járul hozzá, hogy használja a WEBOLDALT és a megfelelő funkciókat (pl. a nyelvi beállításokat és automatikus bejelentkezést). A felhasználó letilthatja a sütik alkalmazását a böngészőjén vagy törölheti az ott lévő sütiket, amivel ugyanakkor ronthatja a WEBOLDAL használatát.
Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a KUHN CSOPORT kódokat telepíthet a hírlevelekbe, marketing e-mail levelezésébe és SMS-eibe, melyek lehetővé teszik a számára annak megállapítását, hogy megnyitott-e a címzett egy e-mailt vagy letöltötte-e az e-mailben foglalt képeket. Ugyanakkor a címzett a saját e-mail alkalmazásában letilthatja ezt az applikációt. Mindenesetre a címzett hozzájárul ennek a technikának az alkalmazásához, amikor más marketing vonatkozású e-mailekben hírleveleket vesz át.
Amennyiben a KUHN CSOPORT harmadik személyek hirdetését (pl. szalaghirdetéseit) helyezi el a WEBOLDALON vagy saját hirdetést kíván elhelyezni egy harmadik személy weboldalán, az ilyen hirdetések igénybevételére szakosodott vállalatok sütijeit alkalmazhatja. A KUHN CSOPORT nem közöl személyes adatokat ilyen vállalatokkal, azaz kizárólag állandó sütit helyez el a WEBOLDAL felhasználóinál, hogy felismerje a felhasználókat, és mindezt a KUHN CSOPORT kizárólagos érdekében teszi. Ez lehetővé teszi a KUHN CSOPORT számára, hogy célzott hirdetéseket helyezzen el az ilyen személyek számára külső weboldalakon (pl. olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt ezek a személyek érdeklődést mutattak az online boltban). A KUHN CSOPORT nem közöl személyes adatokat külső weboldalak üzemeltetői számára sem.
A KUHN CSOPORT a Google Analytics vagy hasonló szolgáltatásokat használhat a WEBOLDALÁN. Ezek az alkalmazások olyan harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a KUHN CSOPORT számára, hogy mérje és elemezze WEBOLDALÁNAK használatát. A fenti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás a világ bármely országában lehet (a Google Inc. által üzemeltetett Google Analytics esetén ez az USA-ban található, www.google.com). A szolgáltató ezekhez az alkalmazásokhoz állandó sütiket használ. A KUHN CSOPORT nem közöl semmilyen személyes adatot a szolgáltatóval (aki hasonlóképpen nem ment el semmilyen IP címet). A szolgáltató ugyanakkor figyelemmel kísérheti a WEBOLDALNAK a felhasználó által történő használatát és összekapcsolhatja ezeket az adatokat az ugyanazon szolgáltató által figyelemmel kísért, a felhasználó által meglátogatott más weboldalakról származó adatokkal, és a szolgáltató ezeket a megállapításokat a saját javára (pl. hirdetés ellenőrzésére) használhatja fel. A szolgáltató ismeri a szolgáltatónál regisztrált felhasználó személyét. Ebben az esetben a személyes adatok kezelése a szolgáltató feladata és az adatok a szolgáltató adatvédelmi szabályzataival összhangban kerülnek kezelésre. A szolgáltató adatokat szolgáltat a WEBOLDAL használatáról a KUHN CSOPORTNAK.
Ezenkívül a KUHN CSOPORT a közösségi médiahálózatokból, pl. Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest vagy Instagram hálózatokból származó segédprogramokat (plug-ineket) alkalmazhat a WEBOLDALÁN. A WEBOLDAL plug-injeinek alapértelmezett beállításai deaktiválásra kerülnek; a felhasználó így kiválaszthatja, mikor aktiválja azokat. Amennyiben a felhasználó ezt megteszi, a közösségi médiaszolgáltatók képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a felhasználóhoz a WEBOLDALON történő látogatása során, mely lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy tudomást szerezzen a felhasználó látogatásáról és elemezhesse a megfelelő információkat. A személyes adatok későbbi kezelése a szolgáltató felelősségével és adatvédelmi szabályzataival összhangban történik. Az adott közösségi média-ajánlat nyújtója nem közöl személyes adatokat a KUHN CSOPORTTAL.


VIII.AZ ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK ÉS PARTNEREK JOGAI

A GDPR alá tartozó minden érintett, ideértve minden ÜGYFELET, LÁTOGATÓT ÉS PARTNERT, információt kérhet a KUHN CSOPORTTÓL arról, hogy a rá vonatkozó adatok kezelésre kerülnek-e. Ezenkívül ezeknek az érintett személyeknek jogukban áll kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok kijavítását, megsemmisítését vagy korlátozását, valamint tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, az érintett személyek bármikor visszavonhatják a hozzájárulást. Bizonyos esetekben az érintett személyeknek jogukban áll az online szolgáltatások igénybevétele során keletkezett adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, ami lehetővé teszik a további használatot és továbbítást.
Az erre vonatkozó kérést a kapcsolattartó személynek (lásd 1. bek.) egy aláírással ellátott azonosító okmány másolatával együtt kell benyújtani. A GDPR alá nem tartozó érintett személyek hasonló jogokkal rendelkezhetnek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján. A KUHN CSOPORT fenntartja a jogot arra, hogy minden érintett személy jogait az alkalmazandó jognak megfelelően korlátozza, pl. ne közöljön mindenre kiterjedő információkat vagy ne töröljön adatokat.
Amennyiben a KUHN CSOPORT egy bizonyos személy vonatkozásában olyan automatizált döntést hoz, amelynek joghatása van az érintett személyre vagy hasonlóan komolyan érinti őt, az érintett személynek - az alkalmazandó jog szerint - jogában áll a KUHN CSOPORT adatkezelőjéhez fordulni és kérni a döntés újragondolását vagy az adatkezelő előzetes értékelését. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett személy már nem tud bizonyos automatizált szolgáltatásokat igénybe venni. Erről az adott személy utólag vagy külön előzetesen tájékoztatást kap.
Ezenkívül minden érintett személy panaszt emelhet az adott ország illetékes adatvédelmi hatóságánál.


IX.AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A KUHN CSOPORTNAK jogában áll a jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor, előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül módosítani. A WEBOLDALON megjelent legutolsó verzió érvényes.
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzat ÜGYFELEKKEL vagy PARTNEREKKEL való megállapodás részét képezi, a KUHN CSOPORT e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztathatja őket a frissítésekről vagy módosításokról. Ha a módosítások ellen az értesítéstől számított 30 naptári napon belül nem támasztanak kifogást, azok elfogadottnak minősülnek. Kifogás esetén a KUHN CSOPORTNAK jogában áll a megállapodást rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.


X.Különleges rendelkezések

Az alábbi rendelkezések kiegészítik a fenti I. fejezetben foglalt, a KUHN CSOPORT bizonyos tevékenységeire vonatkozó általános rendelkezéseket. Bármilyen ellentmondás esetén az alábbi rendelkezések elsőbbséget élveznek az I. fejezetben foglalt általános rendelkezésekkel szemben.

 
1.ONLINE BOLTOK

Az ÜGYFELEK hitelképessége automatikusan értékelhető az online boltokban annak érdekében, hogy felajánlják e döntés alapján a hitelre történő vásárlást, amennyiben ez a fizetési opció egyáltalán rendelkezésre áll. Ebben az esetben a hitelképesség értékelése egy külső hitelminősítő irodától származó információk alapján történik, mely a KUHN CSOPORT rendelkezésére bocsátja az adott személy hitelbírálati pontszámát. Az iroda a pontszámot egy titkos képlet alapján számítja ki az adott személy fizetési előzményei, tartozásai és fizetésképtelenségi előzményei, valamint jogképességének esetleges korlátozásai alapján. Amennyiben a pontszám egy bizonyos küszöbérték alatt van, részletfizetés nem ajánlható fel.
A KUHN CSOPORT online boltjai automatikusan dönthetik el, kötnek-e megállapodást. Ugyanakkor a KUHN CSOPORT nem tekinti ezt a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalnak. Amennyiben az ÜGYFÉL nem kíván ilyen automatizált megállapodást kötni, arra van lehetősége, hogy a KUHN CSOPORT és kiskereskedői által fenntartott fizikai boltokban vásároljanak termékeket és szolgáltatásokat.
Az adatvédelemre vonatkozó minden kérést, igényt és információt az I. Fejezetben felsorolt kapcsolattartóknak lehet címezni.

 
2.HÍRLEVÉL ÉS SZALAGHIRDETÉS

A KUHN CSOPORT hírleveleket vagy egyéb kereskedelmi tájékoztatókat küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az ÜGYFELEKNEK és PARTNEREKNEK. Az alkalmazandó jog értelmében a KUHN CSOPORT fenntartja a jogot arra, hogy ezt a meglévő ügyfelek vagy üzleti partnerek előzetes hozzájárulása nélkül tegye. Ugyanakkor az adott ügyfelek és üzleti partnerek bármikor tiltakozhatnak hírlevelek és egyéb kereskedelmi tájékoztatók további küldése ellen a WEBOLDALON lévő fiókjukon vagy a minden levelezésben feltüntetett linken keresztül. Ugyanakkor valamely hírlevél lemondása nem jelenti a többi hírlevél lemondását is.
Előfordulhat, hogy a WEBOLDALON tett látogatás során megszemélyesített hirdetés elhelyezésére kerül sor. Az ÜGYFÉLNEK bemutatott minden szalaghirdetés a WEBOLDALON kínált olyan termékeket tartalmaz, amelyeket az ÜGYFÉL korábban megtekintett. A hirdetést a KUHN CSOPORT hozza létre sütik segítségével (lásd a fenti I.. fejezet VII.. bekezdését).
***